Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu

Akty prawne

Wynajem lokali w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu

Zamówienia publiczne

Ochrona danych osobowych

Ogłoszenia

Zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

w Siemyślu

 

ul. Szkolna 21

78-123 Siemyśl

 

Telefon: 94 35 88 018

E-mail: sekretariat@gokib.siemysl.pl

 

NIP 671-184-49-71

                           REGON 387821524

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr konta bankowego 

      76 8581 1030 2008 5000 0249 0001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------