Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu

Akty prawne

Wynajem lokali w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu

Zamówienia publiczne

Ochrona danych osobowych

Ogłoszenia

Zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja biuletynu

 

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

merytorycznie w zakresie poszczególnych spraw pracownicy GOKiB zgodnie z zakresami czynności.


Za wprowadzanie i modyfikację informacji odpowiada:

Dominika Stafińska
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu
ul. Szkolna 21
78-123 Siemyśl
tel.  943 588 018
e-mail: dstafinska@gokib.siemysl.pl