Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

w Siemyślu

 

ul. Szkolna 21

78-123 Siemyśl

 

Telefon: 94 35 88 018

E-mail: sekretariat@gokib.siemysl.pl

 

NIP 671-184-49-71

REGON 387821524


Nr konta bankowego 

76 8581 1030 2008 5000 0249 0001