Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego
    1 MB
  • Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Siemyślu
    3 MB