Status prawny Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu

jest gminną instytucja kultury utworzoną przez Gminę Siemyśl

uchwałą Nr 127/XIV/20 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 30 września 2020 r.

akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu.

 

Instytucja kultury rozpoczyna działalność z dniem 1 stycznia 2021 r.