Redakcja biuletynu

 

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

merytorycznie w zakresie poszczególnych spraw pracownicy GOKiB zgodnie z zakresami czynności.

Za wprowadzanie i modyfikację informacji odpowiada:

Dominika Stafińska
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu
ul. Szkolna 21
78-123 Siemyśl
tel.  943 588 018
e-mail: dstafinska@gokib.siemysl.pl